MEMBINA

LAPORAN KHAZANAH 2016

01

RANGKUMAN

01

02

ULASAN
KEWANGAN

02

03

MENCIPTA NILAI MELALUI PELABURAN

03

04

BERKONGSI MANFAAT DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

04

05

MEMBINA SEBUAH
INSTITUSI

05

“BERKONGSI NILAI SEJATI”

Dalam setiap apa yang kami lakukan, kami beraspirasi untuk berkongsi nilai sejati melalui pelbagai cara yang dapat merubah hidup seseorang - memupuk kerjasama, memanfaatkan potensi, mencipta peluang, membina dan merapatkan jurang antara masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan sebuah Negara yang lestari dan terangkum.