Pendidikan

MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN NEGARA

83 Sekolah Amanah di 10 negeri

8.3% purata peningkatan dalam Gred Purata Sekolah SPM bagi 75% sekolah yang telah melengkapkan 5-tahun kitaran Program Sekolah Amanah

3.1% purata peningkatan dalam kadar kelulusan UPSR

102.8% purata peningkatan dalam pembangunan holistik pelajar melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum

MENGURANGKAN KETIDAKADILAN DALAM PENDIDIKAN

84% pengetua menarafkan Teach For Malaysia sebagai berkesan

78 di 29 sekolah menengah, memberi impak kepada 11,700 pelajar pada 2017

47% daripada kohort 2016 kekal sebagai guru di sekolah

66% daripada 299 alumni Teach For Malaysia terlibat dalam pendidikan, pembangunan sosial, sektor dan inisiatif pemerkasaan pelajar

MEMUPUK PEMIMPIN MASA HADAPAN

110 biasiswa dianugerahkan pada 2017

Sejak 2006, 756 biasiswa Yayasan Khazanah telah dianugerahkan:

 • 341 Biasiswa Khazanah Global
 • 170 Biasiswa Khazanah Watan
 • 157 Biasiswa Khazanah Asia
 • 88 Biasiswa Khazanah Bestari

MENGHUBUNGKAN SEKOLAH LUAR BANDAR DAN KORPORAT MALAYSIA

94% % kadar kepuasan sekolah bagi Program Sekolah Angkat PINTAR

177 sekolah dijadikan sekolah angkat oleh syarikat korporat

539 sekolah dijadikan sekolah angkat (2008-2017)

KOMITED TERHADAP LATIHAN SEMULA DAN PENEMPATAN SISWAZAH

RM78.1 m dibelanjakan dan 4,220 siswazah dilatih pada 2017

9,380 jumlah siswazah dilatih sehingga kini

Pembangunan Komuniti

MEMBUAT KEBAIKAN UNTUK MANFAAT ORANG RAMAI PENDIDIKAN

Hari Hasanah
Lebih 100 inisiatif di seluruh Malaysia, memberi manfaat kepada sejumlah 20,000 orang

Hasanah Bersama Rakyat (HBR)
Program jangkauan lanjutkan daripada Hari Hasanah. Program HBR diadakan di Iskandar Puteri, Johor; Santubong, Sarawak; Jeli, Kelantan; dan Jerlun; Kedah, memberi manfaat kepada lebih 20,000 orang

MEMBASMI KEMISKINAN, MENAMBAH BAIK KEHIDUPAN

Jumlah Penerima Manfaat:

93 dewasa
58 remaja
121 kanak-kanak

 • 30% peningkatan pendapatan
 • 83.7% kadar kelulusan UPSR
 • 50% penambahbaikan gred PT3

LATIHAN KEMAHIRAN MENJANA PENDAPATAN UNTUK MENAMBAH BAIK KEMAHIRAN REMAJA YANG KURANG BERPRESTASI DARIPADA SEGI AKADEMIK

25 pelajar diambil bekerja dalam industri berkaitan sebagai jurumesin dalam satu (1) bulan selepas menamatkan latihan dengan pendapatan kasar minimum sebanyak RM1,100

ORPHANCARE (OC) (ORGANISASI RAKAN MASYARAKAT MADANI)

Membantu anak-anak yatim dan bayi yang ditinggalkan serta ‘Penyahinstitusian Kanak-kanak’ (DI):

 • 13 kanak-kanak berjaya disatukan dengan keluarga mereka
 • 14 daripada 47 wanita mengambil keputusan untuk menjaga bayi mereka
 • 163 wanita mengambil keputusan untuk menjaga bayi mereka
 • 114 pasangan menghadiri latihan tentang keibubapaan
 • 100 peserta masyarakat madani dan kerajaan menyertai persidangan DI

SENI, WARISAN DAN BUDAYA (AHC)

MENGHUBUNGKAN KOMUNITI ARTISTIK DAN KEBUDAYAAN

22,000 pengunjung laman sesawang Arteri sejak April 2016 hingga kini

MENGGALAKKAN KESEDARAN SENI, WARISAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PADA USIA MUDA

Akses kepada pendidikan AHC disediakan kepada

156 kanak-kanak terpinggir melalui Alam Kreatif

RUANG AWAM

RUANG AWAM YANG SELAMAT, TERANGKUM DAN MUDAH DIAKSES

Jumlah projek yang berterusan dan selesai (Januari 2015 – Disember 2017):

410 projek yang merangkumi Pewujudan Tempat, Seni, Warisan & Budaya, Penyelidikan, Sokongan, Pembinaan Kapasiti dan Ruang Terangkum

2 Pelan Pengurusan Pemuliharaan diselesaikan

 • Fort Cornwallis
 • Muzium Negara

1 Pelan pembangunan Semula Bandar diselesaikan Pelan Butterworth Baharu:

Butterworth Baharu Plan

MEWUJUDKAN PADANG PERMAINAN YANG SELAMAT DALAM KEJIRANAN BANDAR

2 gelanggang disiapkan pada 2017, di Kampung Baru Air Panas dan PPR Seri Semarak, Kuala Lumpur

Ini menjadikan jumlah Cruyff Courts kepada 4 gelanggang, dibangunkan oleh Yayasan Hasanah dengan kerjasama Yayasan Johan Cruyff

Ilmu Pengetahuan

PENYELIDIKAN BERASASKAN FAKTA

Menganjurkan 1 Bicara Umum ‘Housing as Habitat: A Case of Marker Failure or Institutional Limitation’

Melancarkan 2 laporan:

 • Building Social Capital:Eksperimen Georgetown
 • Why Trade Matters Series: Isu-isu dagangan dalam Penyakit Tidak Berjangkit, Ubat-ubatan Penting, dan Pendidikan.

ALAM SEKITAR

MENGGALAKKAN PENGURUSAN BIODIVERSITI DAN SUMBER AIR

6 organisasi dipilih dan dianugerahkan geran dana pemula langsung berdasarkan permohonan umum

4 cerita kejayaan dikongsikan di laman sesawang GEC menjelang 17 Jun

3 organisasi dipilih dan dianugerahkan geran kecil berdasarkan latihan yang dijalankan

MENGGALAKKAN KEWUJUDAN ALAM SEKITAR BERSAMA EKOLOGI BESTARI

27 ketua komuniti mengambil bahagian dalam 4 sesi pembinaan keupayaan

12 penduduk kampung dipilih ke Majlis Tadbir Urus bagi Babagon

Melibatkan 14 agensi kerajaan

MEMULIHARA EKOSISTEM HUTAN, AIR TAWAR DAN MARIN

Melibatkan 72 pihak berkepentingan untuk membangun dan melaksanakan hala tuju bagi Pelan Pengurusan Sumber Marin

70% daripada 0.83 tan air harian di Pulau Mantanani adalah daripada bahan organik boleh kompos

Latihan mutu kehidupan bagi 17 penduduk pulau sebagai pemandu Snorkel Mesra Alam

KHAZANAH AMERICAS INC

Khazanah Americas Inc, yang dibuka pada 2013, membantu memudah cara pelaburan di Amerika yang menjadi kepentingan strategik kepada Khazanah, anak syarikat pelaburan, dan Malaysia secara umumnya. Terletak di San Francisco, hab perdana bagi inovasi dan teknologi, pejabat ini menyediakan platform kepada Khazanah untuk menilai peluang lebih baik dalam sektor teknologi global.

BERKONGSI MANFAAT KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

Mandat Khazanah melawati aspek penciptaan nilai dari segi kewangan dan strategik. Kami juga diberi tanggungjawab untuk menyalurkan pulangan kepada masyarakat, sebagai sebahagian daripada peranan kami untuk membantu Malaysia mencapai status negara maju berpendapatan tinggi, serta ekonomi yang mampan dan terangkum.

To add The Khazanah Report 2017 onto your home screen: tap and then Add to Home Screen