PENYATA PENDAPATAN (RM juta)

Bagi tahun-tahun berakhir 31 Disember

2017201620152014
Hasil6,1126,2105,7637,949
Keuntungan / (kerugian) sebelum cukai 2,8961,5661,1813,217
Cukai(88)(129)(126)(129)
Keuntungan / (kerugian) bersih bagi tahun 2,8081,4371,0553,088
Dividen yang diisytiharkan
- Dividen biasa (700)(650)(650)(650)
- Dividen khas (300)-(400)(250)
Keuntungan / (kerugian) bersih bagi
tahun selepas dividen
1,80878752,188

PENYATA IMBANGAN (RM juta)

Setakat 31 Disember

2017201620152014
Aset Semasa 6,1415,0716,0895,214
Aset Bukan Semasa 86,42683,37878,25372,687
Jumlah aset 92,56788,44984,34277,901
Liabiliti Semasa12,06410,33813,57513,282
Liabiliti bukan semasa 39,13640,28034,41429,280
Jumlah liabiliti (lihat Nota A) 51,20050,61847,98942,562
Modal saham 12,2856,6446,6446,644
Saham premium -3,8403,8403,840
Keuntungan dikekalkan 17,60716,98316,01016,004
Rizab lain 11,47510,3649,8598,851
Dana Pemegang Saham 41,36737,38136,35335,339
Jumlah ekuiti dan liabiliti 92,56788,44984,34277,901

Nota A - Termasuk dalam jumlah liabiliti adalah pinjaman seperti berikut:

PINJAMAN (RM JUTA)

Setakat 31 Disember

2017201620152014
Bon jaminan Kerajaan Khazanah 14,01314,37315,68315,019
Bon dan nota lain 19,44917,25317,12314,760
Pinjaman bertempoh 5,0225,2864,2153,397
Sukuk Boleh Tukar 4,6224,8263,4233,748
Kertas komersial ----
Kemudahan kredit pusingan 6,7667,5256,012-
49,87249,26346,45636,924

Penyata pendapatan dan Penyata Imbangan di atas diperoleh daripada Penyata Kewangan Proforma Khazanah, yang merujuk kepada penyatuan penyata kewangan Khazanah (Syarikat) yang disatukan dan Syarikat Bertujuan Khas (SPV). SPV ini ialah anak syarikat milik penuh Khazanah, yang ditubuhkan untuk melaksanakan pelaburan secara aktif atau sebagai syarikat pendanaan bagi Khazanah.

KHAZANAH INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED

Khazanah India Advisors Private Limited, yang mula beroperasi pada 2009, menyediakan sokongan nasihat pelaburan di lapangan di samping membantu memupuk hubungan ekonomi yang lebih erat antara Malaysia dan India. Pejabat ini juga menjadi konduit bagi syarikat-syarikat India dalam meneroka peluang pelaburan di Malaysia.

Ulasan Kewangan

Keupayaan kewangan yang kukuh dan pertumbuhan kewangan yang mampan adalah penting untuk memenuhi mandat komersial dan strategik kami.

To add The Khazanah Report 2017 onto your home screen: tap and then Add to Home Screen